Videoprodukce


Naten:
   Pedem chci upozornit, e ve se odvj od pn zkaznka. Nadnesen eeno-nic nen
problm! Za ideln povauji ppad, kdy zkaznci maj konkrtn pedstavu o konen
podob vslednho dla! Takov spoluprce je vtinou radost a sami nsledn zjistte, e
si budete konen verze vce vit!
   Pokud nemte vizi, jak m Vae video vypadat, tak dle mho nzoru je nejvhodnj pedveden nkterch starch videonahrvek, ke kterm mm pedel souhlas. Jist zvlastn zkuenosti vte, e papr (www strnky) snese vechno a nen nad konkrtn pedstavu o prci lovka, ktermu svte pro Vs tak dleitou udlost!!!

Technika:
   Pouvme kvalitn tipov kamery Panasonic(AG-DVX100AE,NV-GS400),kter vynikaj skvlm obrazem a zvukem a osvdily se i vobtnch svtelnch podmnkch.

Rozsah slueb:
  -svatebn video
  -maturitn plesy
  -rodinn oslavy (narozeniny, ktiny, vtn obnk atd.)
  -sportovn, kulturn a spoleensk akce, mdn pehldky
  -dokumenty, reporte
  -prezentace firem, propagan oty
  -individuln zakzky dle poteb zkaznka
Ve se odvj od pn zkaznka !


Web Locker