Svatebn video


Dleit je nejprve pedstava co vechno si vlastn pejete natoit! Nkdo se spokoj pouze
se strohm obadem a jin se rdi vbudoucnu zasmj i nad vmluvnou navou ptomnch host nad rnem!!! Monost je nepebern!

-vlastn svatebn obad nebo cel svatebn den(radnice,na hrad,v kostele,na zahrad,louce atd.)
-rann ppravy(nevsta u kadenka,len,oblkn enicha i nevsty,pedvn svatebn kytice,poehnn od rodi,podkovn rodim za vychovn,pchoz host,odjezd apod.)
-cel prbh svatebnho obadu(diskrtnost a pokud mono nenpadnostpeci jen se nejedn o akn film!!!)
-obd a nsledn oslavy(rozbjen tal,ppitky,polvka,prvn tanec novomanel,krjen svatebnho dortu, dal prbh oslavy)


Stih svatby: Zmho hlediska nejdleitj st zakzky!!!V dob,kdy si ji tm kad me podit videokameru a i vamatrskch podmnkch dosahovat velmi slun kvality zznamu se jedn o nejpracnj,asov a finann nejnronj hledisko! Velice zjednoduen eeno nen problm nap. natoit vprbhu cel svatby 8-10hod videomaterilu,ale kdo se pak vydr dvata neusnout???Konen vsledek by ml bt dojemn,zrove vtipn a obsahovat nejpodstatnj okamiky celho slavnostnho dne!Toto je velice asov nron,vyaduje cit pro celek i pro detail,teoretick znalosti i zkuenosti se stihovou skladbou.Jist mluvme o asu,kterho se i Vm tak zoufale nedostv!

-stih vpln kvalit pvodnho videozznamu
-monost ovlivnit konen vsledek
-vkusn grafika
-titulky,hudba,efekty
-monost vkldn vlastnch fotografii(dtstv,spolen atd.)
-pouit zbr zkamer Vaich blzkch a kamard

Tvorba filmu,kter je mrn dlouh celkov dlce videozznamu(dle pn zkaznka,ale max.dlka se vtinou pohybuje okolo 1hodiny,aby nedochzelo kji zmiovanmu spacmu efektu.).Za tmto MIXEM pochopiteln nsleduje cel prbh svatby!!!

Cenk slueb:
Poet hodin Svatebn video Poznmka
1 2400,- Vcen jsou zapotny vechny sluby
2 2850,- vetn zpracovn,
3 3500,- 1ks DVD,graficky zpracovan obal.
4 3950,-
5 4400,-
6 4850,-
7 5300,-
8 5750,-
9 6200,-
10 6650,-
11 7100,-
12 7550,-
13 8000,-
14 8450,-


Pokud si zkaznk peje natoit svatebn den bez jakhokoliv dalho zpracovn,tak se ceny za sluby uruj takto:1.zapoat hodina 900,-K a kad nsledujc hodina 300,-K,cena 1ks nosie miniDV(60min) je 390,-K.


Koprovn svatby:
-cena DVD(DVD-R,DVD+R)je 180K vetn plastov krabiky sgraficky pojatm obalem
-nabzm tak kopii Va svatby na nosii miniDV(kvalita originlu) vcen 390K/ks

Ve se odvj od pn zkaznka !

Service Unavailable

Service Unavailable


HTTP Error 503. The service is unavailable.