Maturitn ples


   Vpodstat se d ci,e zsady jsou obdobn jako u svatebnho videa,ale pece jen bych rd
upozornil na nkter odlinosti. V prv ad se tda jako takov mus dohodnout, kolik hodl
uvolnit pennch prostedk ze spolenho fondu!Cena DVD je pmo mrn potu objednanch kus a druhu slueb(viz.cenk slueb).
   Dle bych chtl zdraznit,e nen vhodn nechvat ppadnou objednvku na nejza mon termn,jak zdvodu volnho termnu,tak jist ppravy!Mm na mysli vtinou originln zvolen vod(pln ztlumen svtel,pouit hocch lou apod.) a nsledn stukovn(erpovn)student.
   Tak pedpokldm urit druh spoluprce, kter je zapoteb ktomu,aby vsledkem spolenho sil se stalo DVD,kter si i po letech rdi pustte a zasmjete se pi jejm pehrvn!Nedm mnohoneotet se pi jakmkoliv zjitn,e jsem prv naten,nestrvit drtivou st plesu vnjakm krytu!!!(atna,pilehl mstnosti slu,WC atd.)Je mi jasn,e mn zdatn tanenci skon pevn na barov stolice,ale peci jen!!!

Cenk slueb:
Maturitn ples:
1. slavnostn vod
2. erpovn
3. voln zbava vprbhu veera
4. plnon oderpovn student
5. zvr plesu

Cena DVD(DVD-R,DVD+R) je zvisl na potu objednanch kus a druhu slueb!!!

Zkladn:
-vodn titulek
-zznam celho veera
-zkladn stih,digitln efekty
cena:
10-15 ks DVD 270K
16-20 ks 230K
21-25 ks 200K
vce ne 25ks 190K


Standard:
-vodn titulek
-vkldn fotografii student zdtstv pi slavnostnm erpovn+titulek se jmnem
-stih,digitln efekty,hudba zCD
-zznam celho veera
cena:
10-15 ks DVD 320K
16-20 ks 270K
21-25 ks 240K
vce ne 25ks 220K


TOP-sestih:
-zhruba hodinov sestih nejlepch a nejzajmavjch zbr zcelho veera,kter obsahuje erpovn,fotografie student zdtstv i vprbhu studia,titulky,tanec srodii,zpomalen a zrychlen zbry,digitln efekty,hudba zCD(i vlastnho vbru)
-monost spolupodlet se na tvorb tohoto MIXU!!!
-za tmto sestihem pochopiteln nsleduje cel prbh veera(+efekty)
cena:
10-15 ks DVD 370K
16-20 ks 320K
21-25 ks 270K
vce ne 25ks 250K


Monost zhotoven grafickho obalu DVD(plastov obal,fotografick papr)s atraktivnmi momenty plesu!!! Cena 30K.
Po tel.dohod lze pedvst ukzky starch videonahrvek.
Ve se odvj od pn zkaznka !


Web Locker